Governance

Flere organisasjoner flytter on-premise løsninger til skyen eller ønsker å kjøre en hybrid cloud løsning. Våre Azure eksperter går gjennom sikkerhetskrav til compliance som ISO 27002, NIST og CIS. Vi går gjennom hva som er beste praksis og anbefalinger i henhold til sky-sikkerhet.

Ved å fokusere på hvilke krav som gjelder din bransje og de mulighetene som ligger innenfor Azure, kan vi oppfylle bedriftens compliance krav i henhold til lokale og internasjonale regulatoriske krav.

En sikkerhetsgjennomgang av Azure med Compliance i fokus består av følgende:

  • Utføre Azure Security Compliance-skanninger på alle abonnementer.
  • Evaluere og analysere resultatene fra skanninger og gjennomgang av policy.
  • Foreslå risiko reduserende tiltak basert på Compliance krav.
  • Opprette og implementere risiko reduserende tiltak. (Endringer).

Bestill gratis vurdering av compliance nivå

Møte invitasjon sendes på e-post dersom tidspunktet passer ellers vil vi foreslå annet tidspunkt.
Ikke inkluder sensitive opplysninger.