Sikkerhetssjekk

Drastiske konsekvenser for små og mellomstore bedrifter

Noen av konsekvensene små og mellomstore bedrifter kan oppleve av å ha for dårlig sikkerhet på de interne systemene i bedriften, er blant annet jevnlige GDPR-bøter frem til problemene blir ordnet. Dette kan ofte utgjøre en betydelig utgift for mindre bedrifter. 

I tillegg vil du som leder i bedriften blir holdt personlig ansvarlig for alle tap bedriften og eventuelt kunder lider, dersom det er din bedrift som mangler sikkerhetstiltak. Til slutt risikerer du også at du og dine kunder blir frastjålet viktig og sensitiv informasjon. 

Uavhengig av størrelsen på bedriften, oppbevarer de ofte visse mengder informasjon om ansatte, kunder og andre partnere. Dette kan være alt fra personlig informasjon som bostedsadresse, telefonnummer og e-post til kontoopplysninger som tilhører kundene dine. 

Sårbarhetsanalyse/ Sikkerhetsanalyse

Vi tilbyr våre kunder en gratis tilstandsanalyse og komplett sjekk av datasikkerheten. Våre eksperter gjennomgår deres systemer fra A til Å og kartlegger problematiske områder der det må og bør innføres nye tiltak. 

GDPR-brudd kan være så alvorlige dersom de ikke blir oppdaget i tide, at organisasjonen risikerer å gå under. Derfor er en bevisstgjøring på sikring av personlig data helt avgjørende for små og mellomstore bedrifter. Det er farlig å tenke at det ikke skjer dere, for det er ofte nettopp disse bedriftene som mangler god nok sikkerhet og dermed er et lett offer for hackere. 

En sikkerhetstest eller en risikovurdering inneholder fem viktige steg: 

Steg 1: Kartlegging av systemer

Første steg er en kartlegging av systemer, applikasjoner og nettverk som brukes av bedriften. Dette inkluderer alle systemer som kommunikasjonsplattformer, interne systemer og plattformer som brukes til kommunikasjon med eksterne parter. 

Steg 2: Identifisering av risikoområder

Andre steg går ut på å identifisere sårbarheter og områder med økt risiko for sikkerhetsbrudd. Dette er til dels en bevisstgjøringsprosess, der vi kartlegger alle områder som krever tiltak for å fungere optimalt. 

Steg 3: Identifisering og prioritering

Tredje steg er en prosess der vi verifiserer identifiserte sårbarheter. Noen av sårbarhetene krever høyere prioritet enn andre, og kraftigere tiltak. Derfor rangerer vi også funnene slik at du enkelt kan prioritere i henhold til beste praksis i bransjen. 

Steg 4: Kartlegging av tiltak

Fjerde steg går ut på å lage en plan for hvilke tiltak som skal benyttes for å redusere risikoen på de sårbare områdene som har blitt kartlagt. Dette kan være tiltak for drift av systemene, oppsett av automatisk screening slik at du alltid har oversikt over forbedringsområder eller hvordan rapportering bør gjennomføres. 

Steg 5: Implementering av tiltak

Det siste steget består av bistand til implementering av tiltakene fra forrige steg. Her hjelper vi deg i gang, og gir deg opplæring i hvordan du best sikrer din bedrift. 

Gratis bistand gir trygghet for bedriften

Våre dyktige eksperter har lang erfaring med kartlegging av sårbarheter hos bedrifter, uavhengig av bransje. Dermed kan du være trygg på at du mottar et produkt av høy kvalitet, som du kan benytte til å sikre bedriften din mot angrep. 

Vi gjennomfører en omfattende analyse av deres It-miljø og det øvrige IT-nettverk, slik at dere får kartlagt alle risikoområdene. Ønsker du i ettertid å få bistand til implementering av tiltakene er dette noe vi kan være behjelpelige med i ettertid. 

GDPR handler ikke utelukkende om å sikre bedriften og kundene, men også de aller største ressursene dine, nemlig de ansatte. Uten ansatte, kunder og andre eksterne parter har ikke lenger bedriften en verdi, og det er derfor helt avgjørende at du tar grep før et angrep rammer din bedrift. Bestill gratis vurdering av it miljøet

Møte invitasjon sendes på e-post dersom tidspunktet passer ellers vil vi foreslå annet tidspunkt.
Ikke inkluder sensitive opplysninger.