Vi har blitt sertifisert innenfor operativ IT sikkerhet og kan hjelpe din bedrift

Systems Security Certified Practitioner (SSCP) er den ideelle sertifiseringen for de med dokumenterte tekniske ferdigheter og praktisk, praktisk sikkerhetskunnskap i operasjonelle IT-roller. Det gir bekreftelse på at en utøver evner å implementere, overvåke og administrere IT-infrastruktur i samsvar med retningslinjer og prosedyrer for informasjonssikkerhet som sikrer data konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Opprinnelig gir kurs informasjon om sertifiseringseksamen. Deretter dekker det 7 domener i SSCP Examination Curriculum. Vellykkede kandidater blir kompetente på følgende 7 domener:

• Tilgangskontroller

• Sikkerhetsoperasjoner og administrasjon

• Risikoidentifisering, overvåking og analyse

• Respons og gjenoppretting av hendelser

• Kryptografi

• Nettverks- og kommunikasjonssikkerhet

• System- og applikasjonssikkerhet

DigitalSpinners er Systems Security Certified Practitioner (SSCP) sertifisert.