Vi er eksperter innenfor

Cyber Sikkerhet

DigitalSpinners AS (orgnr. 926 542 710) er et norsk IT selskap med norske bedrifters behov i fokus. Vi har over 15 år med samlet erfaring innenfor informasjonssikkerhet og digitale løsninger, og vil være en støttespiller i å sikre din bedrift og skreddersy løsninger som vil optimalisere drift og sikkerhet.

Ved å bringe mange års erfaring fra den digitale marked, vet vi akkurat hva som er viktigst for våre samarbeidspartnere. Det er nettopp derfor vi vektlegger kompetanse og integritet like mye som erfaring og kjennskap til det norske og internasjonale marked.

Når du velger oss som din samarbeidspartner, får du tilgang til høy kompetanse og en støttespiller i den risikofylte digitale tilværelsen. Vi vil identifisere og håndtere svakheter i din digitale løsning og forebygge fremtidige angrep mot din virksomhet.

Med oss ved din side, kan du holde fokuset på vekst og virksomhet, og vi tar oss av it sikkerheten.